QMS Outsourcing

Ospatti giver muligheder for at vælge tjenester for en eller flere funktioner i din virksomheds ISO Management. Vi foretager bl.a. revisioner, udfører management anmeldelser, analyserer risici og indsamler tilbagemeldinger fra kunder. Yderliger tjenester er angivet nedenfor:

Auditer:

  • Quality Management System

Ospatti understøtter din organisation med løbende interne QMS auditer. Vi giver overblik og afdækker de områder, der trænger til produktivt opmærksomhed, samt tilbyder dig muligheden for at trække dig tilbage fra dag-til-dag detaljer og tage et kig på hele processen med friske øjne.

Audit, både internt og ekstern kan være årsag til en del spændinger. Vi hos Ospatti tilbyder derfor stressfri og oplysende erfaring til at hjælpe din organisation. Vi afdækker og løser problemer, samt forbedrer medarbejders arbejde, før den eksterne audit.

En vellykket ekstern audit er vigtig, så der forventes en vis ængstelse. Ospatti interne auditstjenesteproces forbedrer derfor tilliden i selskabet og reducerer derved stress, over den eksterne audit.

  • Fremstillingsprocessen

Ospatti udfører en uafhængig vurdering af din virksomheds fremstillingsprocesser for at konstatere overholdelse af standarder, retningslinjer specifikationer og procedurer baseret på objektive kriterier.

Layered Process Audit:

Layered Process Audit, også kendt som LPA, er stadigvæk en effektiv og populær kvalitetsanalyse værktøj udviklet til fremstilling af ledelse inden for bilindustrien. Når udnyttet korrekt, vil LPA drive kulturelle forandringer i hele organisationen som vil forbedre kvaliteten, reducere spild og omarbejde, samt reducere kundernes afvisninger.

Layered Process Audit udført af Ospatti er et formaliseret andmeldelsessystem af fabrksarbejde der fokuseretiden og energien på at sikre, at højrisiko-processer, indretninger og personale indfører minimale variationer til det færdige produkt.

Korrigerende handling:

Baseret på vores erfaringer og forskning ser vi en stærk sammenhæng mellem kvalitet og Operational Excellence, med andre ord – veludførte korrigerende foranstaltninger resulterer i en høj Return on Investment (ROI) og fordele for virksomheden.

  • Fejlanalyse

Ospatti træner dine teams til at nå den indsigt, der kræves for at løse problemer, vælge afhjælpende foranstaltninger og forhindre gentagelser af fejl. Omfattende og disciplineret årsags undersøgelse af proces- og produktfejl er en væsentlig praksis for ethver selskab. Analyse og efterforskning kan bestemme den egentlige årsag til fiasko i tilfælde af dit produkt, komponent eller aktiv, mislykkes eller ikke resultere som forventet.

Vi støtter din organisation ved at levere robuste løsninger til at finde og fjerne den egentlige årsag til dine kvalitetsproblemer og organisatoriske udfordringer og dermed at sikre overholdelsen af dine standarder.

Ospatti understøtter også din operation til at udføre fejlfri tilbagekaldelser, afhjælpende handlinger og andre fejlkorrigeringer, fordi succesfulde organisationer har til formål at rette op på problemer for at opretholde kundens tilfredshed og dermed deres loyalitet.

APQP og PPAP:

Proces- og produktudvikling indrammet af Advanced Product Quality Planning (APQP) metoder, der før Product Production Part Approval Process (PPAP) godkendelse.

Ospatti kan planlægge og udføre direkte handlinger som vedrører udvikling, anvendelse og vedligeholdelse af din virksomheds kvalitetskrav til industrielle processer, materialer og produkter i overensstemmelse med APQP metoden:

Dette omfatter udvikling og indledning af standarder og metoder til inspektion, afprøvning, og evaluering ved at udnytte viden i tekniske områder såsom kemiske, elektriske eller mekaniske.

Vi formulerer stikprøve procedurer, designer og udvikler formularer og instruktioner til optagelsen, evaluering, og rapportering af data kvalitet og pålidelighed. Desuden kan Ospatti faciliteter Measurement System Analysis (MSA) og etablere programmer for din virksomhed som vurderer præcision og nøjagtigheden af produktionsudstyr, tests, målinger og analytisk udstyr.

Ospatti kan samarbejde og vejlede virksomhedens medarbejdere i at lette koordineringen og udførelse af kundens og Produktions Part Approval Process (PPAP) aktiviteter der omfatter følgende:


Kontakt os venligst for mere information om de ydelser vi leverer, og hvordan Ospatti kan imødekomme dine specifikke behov.