Assessment


Implementering Gap-vurdering

En implementerings gap vurdering bestemmer, hvad der kræves for din nuværende organisation for at overholde en ISO-styrings systems standard. Vi vurderer organisationens beredskab og de nødvendige ressourcer til implementering af styrings systemet. Gap vurderings rapporten fastlægger også en projektplan for gennemførelsen og de forventede vedligeholdelses aktiviteter over tid.

Gapvurdering af overholdelse

Målet med en Gap vurdering af et implementeret styrings system er at bestemme, om din organisation overholder en bestemt standard eller regler. Gap vurderingen giver anbefalinger til korrigerende handlinger og forbedrings foranstaltninger for at forbedre effektiviteten. Vurdering af gap overholdelse kan også bruges til at imødekomme kravene til intern audit.


Evaluering af digitalt styringssystem

En gap vurdering af de digitale systemer i din organisation giver forståelse for organisationens nuværende systemer og leverer muligvis også brugerkravspecifikationen for et sådant system, undersøger de tilgængelige løsninger på markedet og applikations analyse, anbefalinger og foreslået projektplan.